Kontakt

Administrator : Zdzisław Henryk Woźniak  739417877  – pełnomocnik komitetu wyborczego