Kandydaci KWW Ziemia Pińczowska do Rady Miejskiej w Pińczowie

Radni Gminy Pińczów na lata 2018-2023

Marta Maria Łaskawiec

 Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, mężatka – troje dorosłych dzieci, wieloletni Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” i Spółdzielni Mieszkaniowej „TRIO” w Pińczowie

Bogumiła Guza

 58 lat pielęgniarka środowiskowa

Marek Jarosław Skubek

 56 lat żonaty 2 dzieci. Pracownik Wodociągów Pińczowskich

Kazimierz Andrzej Klasiński

 Lat 56 rolnik. Prezes OSP. Sołtys Bogucic. Radny Rady Miejskiej, Członek Stowarzyszenia Brave Dogs Polska Chapter Pińczów

Leszek Nogacki

lat 61 Sołtysa Szczypca. Pracownik PSCK

Zdzisław Henryk Woźniak

lat 47, Krzyżanowice Dolne pracownik Wodociągów Pińczowskich

4. Aneta Jolanta Wykurz

Jan Radkiewicz

61 lat, Kozubów, leśnik, pracownik PGLLP

 

Wybory 2018.

Kandydaci KWW Ziemia Pińczowska do Rady Miejskiej w Pińczowie Lista nr 18

Okręg nr 1

Lista nr 18

1. Witold Wiesław Cira

Długoletni nauczyciel, dyrektor szkół, wizytator Kuratorium Oświaty. Od 23 lat społeczny Komendant Hufca ZHP. Członek OSP. Organizator rajdów, wypoczynku letniego i zimowego. Radny Rady Miejskiej w Pińczowie, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

2. Marta Maria Łaskawiec

 Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, mężatka – troje dorosłych dzieci, wieloletni Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” i Spółdzielni Mieszkaniowej „TRIO” w Pińczowie

3.Krzysztof Henryk Dusik

Prezes Pińczowskiego Klubu Polskiej Sztuki Walki Signum Polonicum

4. Jolanta Ewa Dziedzic

 Mieszkanka oś. Nowy Świat. Długoletni pracownik pogotowia ratunkowego.

5. Bogumiła Guza

 58 lat pielęgniarka środowiskowa

6. Robert Grzegorz Domagała

Dyrektor Ośrodka Kształcenia Kursowego „ERIGO”

7. Andrzej Jerzy Kozera

Lat 67, Artysta Plastyk, malarz, rzeźbiarz

Okręg nr 2

Lista nr 18

1. Sylwia Barbara Puchała

Obecna radna w Radzie Miejskiej, nauczyciel wychowania przedszkolnego, oraz muzyki, Inicjatorka Klubu Twórczego Rodzica, członek zarządu stowarzyszenia Brave Dogs Pińczów. Pomysłodawczyni projektów obywatelskich oraz wielu akcji charytatywnych

2. Urszula Lucyna Sroka-Kurek

 Rodowita Pińczowianka. Mężatka, mama dwóch chłopców. Pracownik Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE,  Prezes Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej. Pomysłodawczyni projektów obywatelskich oraz innych projektów z dofinansowaniem Unijnym.

3. Marek Jarosław Skubek

 56 lat żonaty 2 dzieci. Pracownik Wodociągów Pińczowskich

4. Jerzy Tadeusz Znojek

 Animator kultury, muzealnik-regionalista, współorganizator cyklicznych Spotkań historycznych i koncertów muzyki klasycznej

5. Iwona Ewa Łukasik

 45 lat Mgr pielęgniarstwa Szoz Pińczów

6. Mariusz Leszek Karcz

 Własna działalność gospodarcza.  Prezes TS 1946 NIDA Pińczów

7. Marcin Stanisław Błach

 nauczyciel, trener, wychowawca-absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Animator  sportu amatorskiego, współorganizator Biegu na Grochowiska. Aktor i współzałożyciel Teatru Ciut Frapującego.

8. Robert Tęcza

 50 lat emerytowany żołnierz zawodowy

Okręg nr 3 

Lista nr 18

1. Włodzimierz Stanisław Badurak

Urodzony w Pińczowie w 1959 roku, żonaty, troje dzieci. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz UJK w Kielcach. Doświadczony samorządowiec – od 1998 roku radny Rady Miejskiej w Pińczowie oraz Rady Powiatu, obecny burmistrz Miasta i Gminy Pińczów.

2. Anna Janina Płocha

 59 lat Pracownik Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Olrycha prowadzi społecznie Niepubliczny Punkt Przedszkolny dla dzieci „Kubuś” w Szarbkowie

3. Kazimierz Andrzej Klasiński

 Lat 56 rolnik. Prezes OSP. Sołtys Bogucic. Radny Rady Miejskiej, Członek Stowarzyszenia Brave Dogs Polska Chapter Pińczów

4. Aneta Jolanta Wykurz

5. Leszek Nogacki

lat 61 Sołtysa Szczypca. Pracownik PSCK

6. Stanisław Sternak

Lat 63 emeryt prezes straży

7. Marzena Anna Bębenek

 Marzena Bębenek , mieszkanka Brześcia od 1989 roku. W 1990 roku rozpoczęłam pracę w Szkole Podstawowej w Brześciu na stanowisku nauczycielki języka polskiego. Ukończyłam studia  w Wyższej Szkole Pedagogicznej na kierunku – filologia polska. W roku 1999  w wyniku konkursu zostałam dyrektorem Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Brześciu, którą to funkcję sprawuję do dnia dzisiejszego.  Ukończyłam różne formy doskonalenia zawodowego m.in. studia podyplomowe  „Zarządzanie oświatą'”, kurs kwalifikacyjny z bibliotekoznawstwa. Jestem ekspertem awansu zawodowego nauczycieli, a także egzaminatorem gimnazjalnym z języka polskiego i szkoły podstawowej.

Okręg nr 4 

Lista nr 18

1. Zdzisław Henryk Woźniak

lat 47, Krzyżanowice Dolne pracownik Wodociągów Pińczowskich

2. Marek Antoni Prokop

Lat 49 rolnik

3. Jan Radkiewicz

61 lat, Kozubów, leśnik, pracownik PGLLP

4. Anna Agnieszka Fijałkowska

 Lat 32, Ekonomista

5. Agnieszka Mirosława Łukasik

 Lat 44, Księgowa

6. Joanna Gabriela Sakwa

 Lat 42.Rolnik. Miejsce zamieszkania Stara Zagość. Jestem kobietą kreatywną ,kompetentną, nie bojącą się wyzwań,stawiającą przede wszystkim na rozwój i bezpieczeństwo na wsi .

7. Marcin Strączek

 36 lat nauczyciel