Program wyborczy KWW Ziemia Pińczowska na lata 2018-2023

Podstawowe tezy programu wyborczego KWW Ziemia Pińczowska na lata 2018-2023:

 

 Kontynuacja rozpoczętych działań:

 

 • dokończenie budowy obwodnicy wschodniej Pińczowa wraz ze ścieżką rowerową do Pasturki,
 • utworzenie obszaru ochrony uzdrowiskowej na terenie gminy,
 • budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów kolejki wąskotorowej,
 • odnowa zabytków: Renesansowego Domu  na Mirowie(Drukarnia Ariańska), stacji i torowiska kolejki wąskotorowej oraz kaplicy Św. Anny,
 • modernizacja oświetlenia na terenie gminypoprzez montaż opraw oświetleniowychtypu LED,
 • rewitalizacja śródmieścia Pińczowa:remont dworca PKS,przebudowa placu przed budynkiem PSCK, odnowa Rynku oraz Parku Mirowskiego,  przebudowa targowiska przy ul Targowej (Giełdy Rolnej),
 • rewitalizacja Góry Zamkowej w Pińczowie –budowa tarasu widokowego wraz z odtworzeniem zarysu murów zamku oraz odtworzenie historycznego traktu,
 • budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Republiki Pińczowskiej i Legionistów w ramach remontu drogi wojewódzkiej na odcinku Pińczów-Węchadłów,
 • dokończenie modernizacji oczyszczalni ścieków w Pińczowie,
 • termomodernizacja budynków szkół i przedszkoli,
 • kontynuowanie działalności punktu informacji i pomocy przy pozyskiwaniu środków z Unii     Europejskiej na lata 2014-2020 dla mieszkańców i małych przedsiębiorstw,
 • montaż instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych na budynkach jednorodzinnych i wielolokalowych.
 • Odmulenie zalewu oraz pogłębienie dna rzeki Nidy od Pasturki do Skowronna
 • Dalsze zapewnianie miejsc dla dzieci z gminy Pińczów w przedszkolach samorządowych

 

 1. Nawiązanie współpracy samorządów gmin z powiatem w celu przywrócenia funkcjonowania szpitala wieloprofilowego i poradni specjalistycznych.
 2. Organizowanie wspólnie ze stowarzyszeniami i klubami akcji dotyczących profilaktyki oraz promocji zdrowia.
 3. Modernizacja i wyposażenie, w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, placówek oświatowych na terenie gminy. Utworzenie oddziału żłobkowego na Osiedlu Grodzisko.
 4. Wprowadzenie  systemu stypendialnego dla  uzdolnionej młodzieży.
 5. Aktywizacja seniorów. Wprowadzenie  programów wspierających naukę (UTW).
 6. Aktywna współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz sportu, rekreacji, turystyki oraz kultury. Wprowadzenie mikrograntów na działania zwiększające udział mieszkańców w kulturze
 7. Pozyskiwanie partnerów do inwestycji na terenie gminy i przygotowanie terenów inwestycyjnych dla potencjalnych przedsiębiorców.
 8.  Rozbudowa infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej oraz Internetu szerokopasmowego.
 9.  Budowa i modernizacja świetlic wiejskich oraz remiz strażackich.
 10.  Wspieranie inicjatyw mieszkańców gminy w zakresie zmniejszenia bezrobocia i innych inicjatyw kulturalnych, ekologicznych , promocyjnych.
 11.  Współpraca z władzami powiatu w celu poprawy infrastruktury drogowej oraz budowy chodników.

Program dla Oświaty KWW Ziemia Pińczowska

Program dla Kultury KWW Ziemia Pińczowska

Program dla Ochrony Zdrowia KWW Ziemia Pińczowska

2 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*